Thanh toán bảo mật

 

 

Hanghieu247.vn Áp Dụng các hình thức thanh toán:

- Thanh toán tại cửa hàng

- Thanh toán khi nhận được hàng (áp dụng tại khu vực TP. Hồ Chí Minh

- Thanh toán qua cổng online: Nganluong.vn, Baokim.vn

- Thanh toán qua Paypal

- Thanh toán qua Tài Khoản Ngân Hàng - ATM

QUY TRÌNH:   MUA HÀNG --> ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN --> ĐIỀN THÔNG TIN --> CHỌN DANH MỤC THANH TOÁN